O nás

Váš spoľahlivý partner

Ak sa prenesieme do roku 1991, keď sa po rokoch riadeného hospodárstva objavili možnosti podnikania, kedy sa rodilo mnoho súkromných firiem, či už privatizáciou, alebo vznikom podnikov a živností, zistíme, že v tomto rušnom období vznikol nápad predaja hutníckych produktov v Lučenci, kde tento sortiment nemal dovtedy špecializované odbytové miesto, a tak s príchodom apríla 1991 sa začala tvoriť história predaja pod značkou OSTPOL.

Zo súčasného pohľadu sa zdajú počiatky predajnej činnosti naivné, no v tom čase so serióznym podnikaním neboli takmer žiadne skúsenosti a podnik vznikol na prázdnom dvore bez akéhokoľvek ekonomického zázemia. V prvom roku predaja, kedy tvorilo sortiment len niekoľko druhov rúr a jaklových profilov, bola dosiahnutá tržba, ktorú už o niekoľko rokov naplnil náš podnik za jeden deň. Ďalší rok priniesol obrat, ktorý sa dosahoval neskôr za 2 týždne, a tak postupne sa rozširovali druhy ponúkaných výrobkov a spoločnosť OSTPOL, s.r.o. narastala až do dnešného akceptovaného postavenia v odbyte hutníckych výrobkov v regióne Novohrad.

Podnik OSTPOL, s.r.o. Lučenec mal koncom deväťdesiatych rokov svoje zastúpenie aj v Trebišove, Brezne a Kriváni, čo neskôr viedlo k rozdeleniu firmy a vznikli tri samostatné odbytové centrá pôsobiace aj v súčasnosti. Rok 2001 priniesol rozšírenie predaja o sortiment pálenej krytiny TONDACH, keď sa tento tradičný výrobok Ipeľskej kotliny úplne vytratil z predajní stavebných hmôt v Lučenci a jeho okolí. Rozvážnou obchodnou činnosťou a skvelou podporou vedenia spoločnosti TONDACH Slovakia v Stupave sa podarilo presadiť tento sortiment tak, že sa podnik OSTPOL, s.r.o. dostal medzi extra predajcov na Slovensku a v južnej časti stredoslovenského kraja sa opäť blyštia nádherné strechy z pálenej škridle. Dvadsať rokov sa prehnalo veľkou rýchlosťou a pracovníkom OSTPOL-u sa podarilo vytvoriť spoľahlivého obchodného partnera všetkým podnikateľským subjektom v južných okresoch používajúcich ponúkaný sortiment tovarov a služieb.

V podniku OSTPOL, s.r.o. došlo k dôležitým zmenám, aby mohli zabezpečiť čoraz kvalitnejšie služby pre svojich zákazníkov. Význam zmien symbolizuje aj zmena názvu podniku, preto dnes podnik pokračuje vo svojich aktivitách pod názvom OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o.

1st Award

Extra predajca pálenej škridle na Slovensku

Neváhajte nás kontaktovať