Kovový základ, ktorý tvorí budúcnosť

Začiatky boli ťažké, ale podarilo sa nám vytvoriť spoľahlivého partnera všetkým podnikateľským subjektom

Ak sa prenesieme do roku 1991, keď sa po rokoch riadeného hospodárstva objavili možnosti podnikania, kedy sa rodilo mnoho súkromných firiem, či už privatizáciou, alebo vznikom podnikov a živností, zistíme, že v tomto rušnom období vznikol nápad predaja hutníckych produktov v Lučenci, kde tento sortiment nemal dovtedy špecializované odbytové miesto, a tak s príchodom apríla 1991 sa začala tvoriť história predaja pod značkou OSTPOL.

Naše portfólio hutného materiálu

Produktové portfólio má podnik rozdelené na hutný materiál, výrobu/služby, stavebné centrum a predajňu.

Sortiment hutného materiálu

Zistiť viac

Výroba

Zistiť viac

Stavebné centrum

Zistiť viac

Predajňa

Zistiť viac

Kontaktujte nás

    Neváhajte nás kontaktovať