Zmluvy


 

 

 

 

 

Zmluva bola zverejnená 7.12.2017 a účinnosť nadobudla 8.12.2017

zmluva_Strana_1 zmluva_Strana_2 zmluva_Strana_3

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy , OSTPOL Slovakia s.r.o.

Publicita_NFP