O nás…


O nás…

 

Prenesme sa do roku 1991, keď sa po rokoch riadeného hospodárstva objavili možnosti podnikania a rodilo sa mnoho súkromných firiem či už privatizáciou, alebo vznikom podnikov a živností. V tomto rušnom období vznikol nápad predaja  hutníckych produktov  v Lučenci, kde  tento sortiment nemal dovtedy špecializované odbytové miesto a tak s príchodom apríla  1991 sa začala tvoriť história predaja pod značkou OSTPOL.

Z dnešného pohľadu sa zdajú počiatky  predajnej činnosti  naivné, ale  v tom čase so serióznym podnikaním neboli skúsenosti a firma  vznikla  na prázdnom dvore bez akéhoľvek ekonomického zázemia. V prvom roku predaja, keď sortiment tvorilo len niekoľko druhov rúr a jaklových profilov, bola dosiahnutá tržba, ktorú už  o niekoľko rokov  naplnila firma za 1 deň. Ďaľší rok priniesol obrat, ktorý sa dosahoval neskôr za 2 týždne a tak postupne sa rozširovali druhy ponúkaných výrobkov  a  budovala spoločnosť OSTPOL  s.r.o. do dnešného akceptovaného postavenia v odbyte hutníckych výrobkov v regióne.

Spoločnosť OSTPOL s.r.o. Lučenec koncom deväťdesiatych rokov mala svoje zastúpenie aj v Trebišove, Brezne a Kriváni, čo neskôr viedlo k rozdeleniu firmy a vznikli tri životaschopné odbytové centrá pôsobiace  aj v súčasnosti.

Rok  2001 priniesol rozšírenie predaja o sortiment pálenej krytiny  TONDACH, keď tento tradičný výrobok  ipeľkej kotliny sa úplne vytratil z predajní stavebných hmôt v Lučenci a jeho okolí. Rozvážnou obchodnou činnosťou a skvelou podporou vedenia  spoločnosti TONDACH Slovakia v Stupave sa podarilo presadiť tento sortiment tak, že OSTPOL sa dostal medzi extra predajcov na Slovensku a v južnej časti Stredoslovenského kraja sa opäť blišťia nádherné strechy z pálenej škridle.

20 rokov  sa prehnalo veľkou rýchlosťou a pracovníkom OSTPOL-u sa podarilo vytvoriť spoľahlivého obchodného partnera všetkým podnikateľským subjektom v južných okresoch používajúcich  ponúkaný sortiment tovarov a služieb.

Nezanedbateľným počinom  bol aj zrealizovaný zámer prevádzania drobných služieb a prác pre obyvateľov, čo do dnešných dní nie je v ponuke žiadnej firmy. Hoci táto činnosť nie je natoľko efektívna, v OSTPOL-e jej venujú veľkú pozornosť.

Dve desaťročia v živote človeka znamenajú dosiahnutie dospelosti a krásnej sviežosti. V existencii úspešného podnikateľského subjektu je to čas, keď si zabezpečí stabilné miesto na trhu a jeho krása sa prejavuje v spoľahlivosti. Ostáva si len priať, aby aj ďaľšie roky prinášali rozvoj podnikania spoločnosti a udržanie mena  tak, aby sa aj o ďaľších 20 rokov bolo s čím pochváliť a svojim zamestnancom zabezpečovať trvalú dobrú existenčnú istotu.

 

V spoločnosti OSTPOL  Lučenec došlo k dôležitým zmenám, aby sme mohli zabezpečiť čoraz kvalitnejšie služby pre našich zákazníkov. Význam zmien symbolizuje aj zmena názvu podniku odteraz vo svojich aktivitách pokračujeme pod názvom OSTPOL SLOVAKIA s.r.o.